tillbaka
             
 


 

Öka lönsamheten

Med ett lojalitetssystem vill man öka kundens livstidsintäkt. Det är i huvudsak tre faktorer som påverkar detta:

 • att kunden blir mer lojal, att han väljer oss oftare.
 • att kunden handlar lite mer varje gång han besöker oss
 • att kundens relation stärks till oss så att han förblir oss trogen under en längre period

Stärk konkurrenskraften

Att ha en kundklubb där en sammanslutning av kunder uttryckligen har anmält sitt intresse av ditt företag ger dig en mycket bra grund att stå på. Du kan:

 • skräddarsy kampanjer och erbjudanden ända ner på individnivå
 • genomföra produkt och marknadsundersökningar
 • bygga mervärden i form av klubbkvällar m.m
 • lära dig dina kunders beteenden etc.

Möjligheterna att använda din kundklubb som ett verktyg för starkare konkurrenskraft är många.

Förbättra kundrelationer

När du har dina medlemmar samlade i en databas är det enkelt att sortera och välja vilka du vill nå ut till. Att regelbundet kommunicera är viktigt för att hålla relationen vid liv. Med kanaler som sms och e-post når du snabbt ut till en låg kostnad. Du kan:

 • meddela att produkten han/hon är intresserad av nu inkommit
 • gratulera på födelsedagen med ett specialerbjudande
 • skicka ut nyhetsbrev per e-post
 • tacka för besöket och berätta om kommande events

Hur du vill vårda relationen är det bara fantasin som sätter stopp för. Kom ihåg att kommunikationen inte alltid nödvändigtvis behöver handla om försäljning.

Varför byter man leverantör/märke?

1% – för att den gamla leverantören har avlidit.

4% – p g a personliga relationer/familjeband med annan leverantör

9% – fick bättre pris/service från annan leverantör

14% – kunde inte få den produkt/service som man önskade

68% – upplevde att uppmärksamheten från leverantören brast - någon brydde sig inte tillräckligt om kunden

Källa: Rockefeller Institute / TAP Studies USA


Sänka marknadsföringskostnaden

Att marknadsföra sig via annonser, massutskick med post etc. är dyrt och svårt att säga vilka som tar del av reklamen, om de nu gör det.

Enligt en svensk undersökning så gick det så här för den genomsnittliga annonsen: 4 av 10 ser den - 2 av 10 läser rubriken - 1 av 10 läser brödtexten.

Källa: M2000, Marknadsföring i en ny tid, Liber Ekonomi

 

Genom kanalerna i kundklubben ...

... når du fram till rätt personer, i rätt tid

... kan du enkelt mäta responsen och skräddarsy personliga erbjudanden

... kan du genomföra kampanjer genom sms, e-post och exponering på medlemssajten. Detta till en bråkdel av kostnaden för traditionell annonsering i t.ex. den lokala pressen.

Att låta en del av marknadsbudgeten finansiera kundklubben kommer snart att visa positiva effekter i form av sänkta marknadsföringskostnader.

Det kostar 5-10 gånger så mycket att skaffa en ny kund som som att behålla en befintlig.

Källa: Emarketer


Skapa mer lojala kunder

Att ge bonus och premiera sina stamkunder är ett sätt att få dem att använda oss oftare. Men det viktigaste är att bygga mervärden för kunden. Mervärden måste vara av både ekonomisk och emotionell karaktär.

Viktiga faktorer för framgång:

Strategisk och långsiktigt. Det handlar inte om att ta fram ett "snyggt" medlemskort utan medlemskapet måste ha ett innehåll. Ett plastkort är bara ett sätt att identifiera kunden som medlem, det går lika bra med alternativa sätt. Idag kan "ännu ett kort" istället bli besvärande för kunden.                                                                    .

Gemenskap och samhörighet. Kundklubben skall vara en sammanslutning av kunder som känner samhörighet med företaget. Och till och med är stolta för att vara kunder.

Främja nuvarande kunder. Man skall i första hand främja nuvarande kunder och de som du vill attrahera. Dessa kunder blir med rätt agerande våra ambassadörer
och säljare.

Nöjda, trogna kunder är de bästa säljarna. Efter tio köp har de rekommenderat upp till 7 potentiella kunder.

Källa: Bain & Company

 

Ge mervärden. Det måste löna sig att vara lojal. Som kund ska man känna sig speciell och vilja utnyttja sitt medlemskap.

För ökad lönsamhet. Prioritet på längre sikt är ökad lönsamhet genom att få kunderna mer köpa oftare, köpa mer vid varje tillfälle och stanna längre som kunder
hos dig. Det vet också kunderna, så var öppen, rak och ärlig i kommunikationen.

Frekventa aktiviteter. Grunden är regelbundna och riktade aktiviteter. Begränsa och använd maximalt ett par erbjudanden per tillfälle. Kommunikationen
bör helst inte alla gånger handla om försäljning.

Baseras på kundens beteende. Du måste alltid kunna motivera erbjudandet för kunden. Varför får just jag erbjudandet ?

Testa gärna dina erbjudanden. Riktade kampanjer och erbjudanden ger lärdom för framtida aktiviteter.