tillbaka
             
 


 

Möjligheterna med Medlemmar.se

• Öka lönsamheten Läs mer

• Stärk konkurrenskraften Läs mer

• Förbättra kundrelationer Läs mer

• Sänk marknadsföringskostnaden Läs mer

• Skapa mer lojala kunder Läs mer

Att jobba med lojalitetssystem och kundvårdande
marknadsföring blir mer och mer en självklar strategi.

Man spår att inom ett par år kommer 80% av handeln ha fungerande lojalitetssystem*.

* Källa: IFTI/Kunddialog, nr 2/1998, Posten